V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Weer een stap verder in toekomst sportclubs

19 november 2016

Beste Hezianen,

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 14 november jongstleden hebben we een groot deel van de tijd gesproken over de toekomst van onze club. Met veel plezier konden we als bestuur melden dat het College van burgemeester en wethouders van Soest akkoord heeft gekregen van de gemeenteraad voor haar meerjarenbegroting 2017-2020. Uit de begroting blijkt dat er veel aandacht zal zijn voor sport. Na jaren van bezuinigen en weinig investeren in de sport, is een nieuwe tijd aangebroken. Een tijd waarin er weer geld beschikbaar wordt gesteld om de sportaccommodaties aan te passen aan de behoeftes van nu.

De scenario’s die door de verenigingen zelf met de Sportfederatie zijn opgesteld, waren de basis voor de begroting. Nu de begroting is goedgekeurd, worden deze scenario’s nog eens bekeken en dan maakt de gemeente een keuze.

 

We blikken even terug op hoe de scenario’s tot stand zijn gekomen. De wethouder heeft een jaar geleden aan de sportverenigingen gevraagd om te komen met voorstellen. Op initiatief van de Sportfederatie Soest is het ‘Bosstraat-overleg’ ontstaan, om te voorkomen dat iedereen druk zou zijn met zijn of haar eigen wensenlijstje en dat er een strijd zou ontstaan tussen de verenigingen. We hebben als bestuur vaak overleg gehad met de Sportfederatie, de Knickerbockers, MHC, Pijnenburg Soest, SO Soest en vv SEC. Tussendoor is er steeds contact geweest met de wethouder en haar team om hen te informeren over de voortgang.

Het Bosstraat-overleg heeft duidelijk gesteld dat er verschuivingen tussen of binnen de bestaande complexen nodig zouden zijn en dat hiervoor medewerking nodig zou zijn van alle clubs.

Onder leiding van de Sportfederatie heeft de groep van sportclubs een inventarisatie gemaakt van de behoeften en zij heeft die verwerkt in allerlei mogelijke scenario’s. De verhuizing van vv SEC naar het terrein van vv Hees is er tijdens het ‘Bosstraat-overleg’ als het meest passende scenario uitgekomen.

Over dit scenario hebben vv SEC en vv Hees samen gesproken en ook met de wethouder. We hebben de eventuele consequenties, vragen en behoeften (op hoofdlijnen) doorgenomen. Er is ook aandacht geweest voor de emoties die het scenario binnen beide verenigingen zal opleveren. Bedacht moet worden dat het plan niet alleen voor vv SEC consequenties heeft omdat zij moet verhuizen, maar ook voor Hees, want zij krijgt er op haar eigen ‘terreintje’ een buurman bij. Dit vraagt om goed overleg, zorgvuldigheid, tijd en aandacht.

 

Wij als bestuur van vv Hees zijn daarom niet blij met de presentatie van de voorzitter van vv SEC vóór de bespreking van de meerjarenbegroting. De inhoud van de presentatie was wat ons betreft geen weergave van de werkelijkheid.

Ook zijn wij niet blij met de uitlatingen van de voorzitter van vv SEC in de media over de verkeerssituatie bij vv Hees. Hij geeft aan dat deze gevaarlijk en onveilig is. Echter, er heeft in al die jaren nooit een incident plaatsgevonden en de weg is goed verlicht. Een apart fietspad is er al en de gemeente is nu drukdoende om de verkeerssituatie/-veiligheid op de Wieksloterweg te optimaliseren.

We hebben alle begrip voor het feit dat er veel emoties zijn binnen vv SEC, maar laten we dergelijke uitspraken achterwege laten. Deze schaden beide clubs onnodig.

 

Wij kijken terug op een open, transparant en eerlijk proces met de wethouder en haar team, de Sportfederatie en de overige sportbestuurders. We zijn ook verheugd dat het ‘Boststraat-overleg’ een samenwerking tussen de sportverenigingen en de Sportfederatie heeft opgeleverd, die verder gaat dan de korte termijn. We zullen periodiek bij elkaar komen en vanuit het principe ‘rug aan rug’ de problemen met en voor elkaar oplossen. Een waardevolle afspraak wat ons betreft.

 

Wij als vv Hees kunnen blij zijn. We staan hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente. Er gaat echt wat gebeuren. Op onze prachtige locatie zal een mooie, nieuwe accommodatie ontstaan waar veel inwoners van Soest hun sport kunnen beoefenen. En we gaan ervan uit dat we daarmee als vereniging weer gaan groeien en floreren.

We zien ernaar uit.

Namens het hoofdbestuur van vv Hees,

Ed Knies, voorzitter

Nieuwsoverzicht

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Teamwear Shop
Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Kuyer Sloopwerken
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Walet [kopie]
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Koenen Intern Transport B.V.
't Vaarderhoogt [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Massop/Tans [kopie]
Van Asch Infrastructuur [kopie]
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
Timmerbedrijf Tans

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl