V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Beleid teamindeling

v.v. Hees, februari 2023

We zijn als v.v. Hees in de gelukkige omstandigheid dat we steeds vaker in bepaalde leeftijdscategorieën  in staat zijn 2 teams samen te stellen. Om dit op transparante wijze te kunnen doen, de ontwikkeling van ieder kind zoveel mogelijk te stimuleren en zo veel mogelijk doorstroom naar Hees 1 of andere senioren teams te stimuleren heeft de jeugdcommissie een beleid opgesteld voor het indelen van de teams. 

Dit beleid is het uitgangspunt voor de teamindeling voor alle jeugdteams. Indien nodig is er ruimte voor maatwerk indien hier moverende redenen voor zijn.

We praten bij v..v Hees niet over selecteren, maar over indelen. Hierbij streven wij naar een goede balans tussen plezier, resultaat en ambitie.

In het voorjaar zal aan alle trainers en leiders om informatie gevraagd worden voor de indeling van het volgende seizoen. In overleg met de trainers en leiders wordt de teamindeling vervolgens bepaald waarbij de jeugdcommissie eindverantwoordelijk is voor de teamindeling indien er meningsverschillen zijn tussen trainers, leiders en/of de jeugdcommissie over de beoogde indeling.

Algemeen uitgangspunt bij de teamindeling

Het streven van de club (en de KNVB) is om spelers en teams zoveel mogelijk in te delen op hun eigen niveau (zowel voetbaltechnisch als qua gedrag). Dat is de basis voor de indeling. 

Spelers kunnen zich het beste ontwikkelen op de technische, tactische, fysieke en mentale eigenschappen van het voetbalspel als zij zo veel mogelijk op hun eigen niveau voetballen. Ze zullen dan de juiste weerstand ondervinden. Wanneer een speler op een te hoog niveau voetbalt, zal de snelheid en/of fysieke weerstand voor hem te hoog zijn en kan hij/zij zich daardoor niet optimaal ontwikkelen. Andersom geldt natuurlijk ook dat wanneer een speler op een te laag niveau voetbalt, het hem vaak te gemakkelijk afgaat en zijn ontwikkeling zal stagneren.

Uiteindelijk beleven de kinderen dan ook het meeste plezier aan het voetbal omdat ze dan zo veel mogelijk betrokken blijven bij het spel.

Bij v.v Hees zijn er meestal  maar één of twee teams per categorie, wat ertoe kan leidendat spelers tussen categorieën verplaatst moeten worden om tot volledige teams te komen. Zelfs kleine veranderingen in het aantal aan- of afmeldingen kunnen ons dwingen om wijzigingen in de teamindeling aan te brengen. Daarom moet de gepubliceerde indeling altijd als "voorlopig" worden beschouwd tot aan de start van het nieuwe seizoen. Uiteraard is het streven de teamindelingen zo veel mogelijk in tact te laten waar mogelijk.

Aspecten die een rol spelen bij de teamindeling

Onderstaande aspecten zijn leidend bij de indeling van de teams.

  • Niveau en ingeschatte ontwikkeling. De ontwikkeling, spelplezier en teamgeest zijn er mee gebaat wanneer in teams spelers van ongeveer gelijk niveau spelen.
  • Voetbalvaardigheid en gedrag (o.a. snelheid, fysiek, techniek, inzicht, mentaliteit).

Dit alles uiteraard binnen de gestelde voorwaarden vanuit de KNVB wat betreft teamindelingen.

In het belang van de individuele ontwikkeling van een speler kan besloten worden een speler in te delen in een andere leeftijdscategorie. Soms zou het zelfs noodzakelijk kunnen zijn om (meerdere) spelers in een andere leeftijdscategorie in te delen om überhaupt tot een passende indeling met complete teams te komen.

Communicatie teamindelingen

Wanneer de voorlopige indeling bekend is, wordt deze gecommuniceerd naar de leiders en trainers en daarna op de website geplaatst. Zodra de indeling online staat worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.

Aanmeldingen gedurende het seizoen

Tijdens het seizoen kunnen spelers uiteraard ook aangemeld worden. In dit geval wordt er contact opgenomen met de jeugdcommissie en zal deze samen met de betreffende leiders en trainers kijken naar een plek in één van de teams.

Jeugdcommissie v.v. Hees
 
 

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Geplande activiteiten

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Benzinestation en autoverhuur de Birkt
TB Betonboring
Marc Westerveld
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Hil-Trade
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Broek en Bosch
't Vaarderhoogt [kopie]
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
Covebo
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Reijerse [kopie]
Wiersma
Houten Vloeren Paleis [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl