V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Lid worden

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen in overleg een paar keer gratis en vrijblijvend komen trainen voordat zij besluiten of ze lid worden van v.v. Hees.
Heb je vriend(inn)en, buurtkinderen, klasgenoten of andere bekenden die wel bij v.v. Hees willen komen voetballen? Aarzel dan niet en neem hen mee naar de training.

Voor vragen  kunt u mailen naar:

Coördinator( 4 t/m 7):  Coordinatorminipupillen@vv-hees.nl

Coördinator pupillen  (8 t/m 12 ) Coordinatorpupillen@vv-hees.nl

Coördinator junioren (12 tot 18) Coordinatorjunioren@vv-hees.nl

Aanmelden, opzeggen en overschrijven

Gegevens van de ledenadministratie: Yvonne Hartman, Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest, ledenadministratie@vv-hees.nl, 06-25398315

Aanmelden

Aanmelding als lid van v.v. Hees gebeurt door het aanmeldingsformulier (te verkrijgen in de bestuurskamer van Hees of op de website) af te leveren bij of te sturen naar de ledenadministratie of in de bestuurskamer in het bakje van Yvonne Hartman te leggen.

Aanmeldingsformulier downloaden

Let op:
• Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet één van de ouders of verzorgers ondertekenen.
• Ben je 16 jaar of ouder, dan moet je een kopie van een legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) bijsluiten.
• Ben je 11 jaar of ouder, dan moet je een pasfoto bijsluiten voor de spelerspas.

Kom je van een andere vereniging, bekijk dan hieronder bij 'Overschrijven naar Hees' wat je moet doen.

Het lidmaatschap van Hees wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging (vóór 31 mei) automatisch verlengd. Het voetbaljaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

NB: vergeet niet het toestemmingsformulier (m.b.t. AVG) in te vullen en samen met je inschrijving in te leveren.

Opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren. Opzeggen voor het nieuwe seizoen doe je door vóór 31 mei een mail met opzegging te sturen naar de ledenadministratie ledenadministratie@vv-hees.nl of naar het secretariaat secretariaat@vv-hees.nl
Mondeling of schriftelijk opzeggen via de leider/coach, de trainer of een bestuurslid geldt niet als een geldige manier van opzeggen.
Als je na 31 mei opzegt, ben je de contributie van het volgende jaar nog verschuldigd.

Overschrijven naar of van Hees

Als je je bij een voetbalvereniging aanmeldt en je speelt nog bij een andere vereniging (of je hebt daar ooit in de afgelopen vijf jaar gespeeld), dan moet er een verzoek tot overschrijving worden ingediend bij de KNVB. Dit verzoek moet uiterlijk op 15 juni bij de KNVB binnen zijn; graag tijdig aangeven dat je je wilt laten overschrijven naar of van Hees i.v.m. afhandeling/verzending naar KNVB.

Wat moet je doen om een overschrijvingverzoek in te dienen?
1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode. [Bij Hees geldt dat je nog wel een overschrijvingsformulier moet invullen en inleveren bij Yvonne Hartman.]
2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging, per 1 juli (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).

Contributie

De verschuldigde contributie bedraagt op jaarbasis (de periode van 1 juli tot en met 30 juni):

 Senioren

€  220,00

 Junioren (13 t/m 18 jaar)

€  185,00

 Pupillen (7 t/m 12 jaar)

€  155,00

 Kabouters (4 t/m 6 jaar)

€     85,00

 Niet-spelende leden

€   115,00

 Donateurs

€     25,00

Contributie zaal

€   145,00

Combinatie zaal/veld

€   320,00

Niet spelend lid en zaalvoetbal   

€   215,00 

De inning van contributiegelden gebeurt via ClubCollect. De mogelijkheid wordt aangeboden om aan te geven in 2 delen te betalen via automatische afschrijving.

Indien hier voor gekozen wordt, zal er een kleine administratieve bijdrage doorberekend worden.

Als de keuze in een keer te betalen, zal dit via IDEAL kunnen.

De contributies worden ongeveer eind augustus en januari aangeboden.

(of op een ander tijdstip bij aanmelding in de loop van het seizoen)

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met de penningmeester: penningmeester@vv-hees.nl

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Geplande activiteiten

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
Wiersma
TB Betonboring
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Reijerse [kopie]
Marc Westerveld
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Broek en Bosch
Hil-Trade
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Covebo
't Vaarderhoogt [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl