V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

jaarverslag seizoen 2016-2017

01 november 2017

Een jaarverslag is een verslag over wat er in een jaar gebeurd is en aan resultaten bereikt is. Dit zorgt voor transparantie en een stuk betrokkenheid. Graag willen wij u hierin meenemen.

Vorig jaar konden wij het volgende meldden:

“Dankzij de inspanningen van het bestuur, E. Knies (voorzitter) en S. Rijnja (penningmeester) in het bijzonder, is er duidelijkheid m.b.t. de toekomstige accommodatie van de v.v. Hees. Samen met plaatsgenoot SEC op één sportcomplex is recentelijk door de Soester gemeenteraad beslist. Echter, geduld is noodzakelijk voor er met de realisatie van de plannen kan worden gestart.”

Na veel inspanningen en besprekingen het afgelopen jaar, was het wachten op de uitkomst van het definitieve besluit en dat deze voorgelegd zou gaan worden in de raadsvergadering. Plotseling kwam er (gelekte) informatie uit via de krant, hierin stond beschreven: “De gemeente streeft ernaar beide voetbalverenigingen in een nieuwe accommodatie te vestigen op het terrein van v. v. Hees. Wel zal er eerst nog onderzoek plaatsvinden naar de schade voor de natuur.” Dit heeft ons verblijd! Er zal nog een lange periode aanbreken totdat alles gerealiseerd is, maar houden u graag op de hoogte via de website, clubkrant e.d.

Indien alles groen licht krijgt, zal er een projectgroep opgezet worden.

In onze (digitale) clubkrant worden altijd de uitslagen van onze teams geplaats na afloop seizoen. 

Wel goed om te benoemen dat Hees 3 een uitblinker is, deze vorig jaar eindigde op plaats 12 en nu op de 4e plaats eindigde.
De heren 45+ in het voorjaar 2017 kampioen zijn geworden! Proficiat heren.
 

Alle jeugdteams speelden het hele seizoen niet onverdienstelijk en wonnen regelmatig hun partijtje voetbal. Alleen de JO17-2 en JO15-2 wisten in het voorjaar kampioen te worden: hulde! De 1ste klasse was in het voorjaar voor onze JO8-1 duidelijk een maatje te groot, maar let wel: 1ste klasse! Gepromoveerd uit de 2de klasse, omdat ze in de 2de klasse in het najaar als 2de waren geëindigd.
Een woord van dank aan de trainers, leiders, supporters en ouders die voor het vervoer van en naar de wedstrijden zorgden is hier meer dan op zijn plaats.
 

Wijzigingen van de KNVB: De KNVB is afgelopen jaar overgestapt naar leeftijdscompetities, de nieuwe benaming voor de jeugd: we hadden een JO8-1 en JO9-1 (was F), een JO13-1 en JO13-2 (was D), een JO15-1 en JO15-2 (was C), een JO17-1 en JO17-2 (was B), een JO19-1 (was A) en een MO17-1 (ons meiden-B).
 

Nog een verandering die de KNVB heeft doorgevoerd is het digitaliseren van het wedstrijdformulier en er nu een koppeling is gekomen met de Voetbal.nl app en SportLink. Hierin zijn de spelerspassen (digitaal) inzichtelijk en kunnen uitslagen doorgegeven worden in de app (door een geautoriseerd persoon). Hees heeft hiervoor een tablet aangeschaft. De heren 45+ en de dames 35+ zijn hierin niet in meegenomen. Wel wordt overwogen dit alsnog in te laten regelen, zodat zij ook hun scores terug zien in de Voetbal.nl app.

Traditioneel werden er gedurende het seizoen een groot aantal activiteiten voor zowel de jeugd als senioren georganiseerd. Einde seizoen waren er te veel activiteiten georganiseerd, waardoor er weinig animo was. Dit is opgepakt en een betere verdeling in gemaakt.
De grote Clubactie ligt onder de aandacht, vanwege het vele werk dat dit met zich meebrengt en in verhoudingsgewijs dan weinig opbrengt. Maar alle beetjes helpen, dus wordt er na de Grote Clubactie van 2017 een besluit over genomen.

De website van Hees zal worden gemoderniseerd. De voorkeur heeft dit te realiseren in 2017. Deze zal hierdoor gebruiksvriendelijker worden voor de gebruiker en beheerder.

Gedurende het afgelopen seizoen werd er geen enkele maal een beroep gedaan op de vertrouwensman binnen onze vereniging J. van Oldenbeek.


Bestuur
Het Hoofdbestuur (bestaande uit Voorzitter, Vice- voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Jeugdcommissie (vacant medio nov. ’17), Sponsorcommissie en Technische zaken Senioren (vooralsnog vacant)) vergaderd maandelijks met als hoofdtaak de vereniging in goede banen te leiden. 
Duidelijkheid creëren we door goede spelregels en een goede speelwijze. Beide onderdelen komen terug in het handboek van Hees, in te zien via de website. We beschrijven hoe de structuur van voetbalvereniging Hees er uit ziet, maar ook zeggen we wat over de speelwijze. Dit laatste komt vooral terug in het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’. Met het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’ willen we voorkomen dat de leden van voetbalvereniging Hees het gevoel krijgen dat we met een wijsvingertje iedereen vertellen wat wel en niet mag. Wat we willen bereiken is dat voetbalvereniging Hees die club blijft die het is en waar we met veel plezier komen om plezier te beleven aan onze sport, voetbal.
En uiteraard is het bestuur druk, in samenwerking met de gemeente Soest, met de toekomstplannen voor v. v. Hees. 
Het bestuur heeft afgelopen jaar een start gemaakt met de VOG administratie in orde te maken en daar zal de focus op blijven.
 

Jeugdcommissie
Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de Jeugdcommissie is elk jaar de samenstelling van de teams voor het volgende seizoen. Daar wordt al vroeg mee begonnen om in mei de eerste contouren klaar te hebben. Het is elk jaar een puzzel voor de vereniging. Wat betreft de Jeugdcommissie zelf hebben we gedurende het seizoen 2 nieuwe leden welkom geheten, maar vervolgens ook afscheid genomen van 4 leden. Daarmee is veel kennis en ervaring verloren gegaan en wordt er druk gezocht naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die de jeugd van Hees een warm hart toedragen. Een beroep wordt gedaan op ouders van kinderen die in een jeugdteam van Hees spelen.

 

Ledenbestand

Ledenbestand


Vrouwen 35+ is de “nieuwe” stroming en is gestart maart 2016, het blijkt een stabiel team te zijn met zelfs uitbreiding. Tevens hebben zij een eigen sponsor!
Wij merken op dat de aanwas van de jeugd laag ligt en hopen op een voorspoedig proces m.b.t. de nieuwbouw, wij gaan er van uit dat dit het ledenaantal weer doen stijgen.


Trainers
Er zijn aardig wat wijzigingen geweest bij de trainers, hierbij een kleine greep:
Wij hebben nieuwe trainers welkom mogen heten, zoals: R. Bakker en J. de Bruin. C. uit den Bogaard heeft het trainen van de meiden overgenomen van N. v/d Veen.
T. van Rooij heeft na de voorjaarscompetitie de dames 35+ verlaten en is Frits van de Pol de 1e trainer en coach geworden.
Hees 2 heeft een tijd geen trainer/ leider gehad en dit heeft A. Geurtsen op zich genomen.

C. Roest was ook gedurende het afgelopen seizoen de vaste verzorger van de selectie, maar ook de overige leden konden bij hem terecht voor de blessures die waren opgelopen. Dit heeft indirect gezorgd voor meer verbinding.


Kantine
De omzet van de kantine is en blijft de “levensader” van onze vereniging. Onze dank gaat uit naar het vaste team van de kantine en al die vrijwilligers die assisteren om leden en bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien.
 

Er zijn een aantal zaterdagen geweest dat er een zanger was georganiseerd, wat voor Hees een gezellige aangelegenheid was en daardoor de inkomsten voor de vereniging aangenaam verhoogd werden. Vanwege dit succes, zal dit ook komend jaar op de activiteitenagenda staan.


Brengt wel onze aandacht naar het volgende: 
Op zaterdag 8 oktober 2016 was door de Gemeente Soest een controle ingesteld bij onze voetbalvereniging Hees. Dit met betrekking tot de naleving van de wettelijke regels ten behoeve van de verstrekking van alcohol. Met name op verstrekking en gebruik van alcohol door personen jonger dan 18 jaar. In de terugkoppeling die wij destijds van de twee controleurs hebben gekregen is aangegeven dat zij hebben vastgesteld dat er personen onder de 18 jaar alcoholische drank nuttigde. Uit nader onderzoek is vast komen te staan dat de alcoholische drank niet door een barmedewerk(st)er is verstrekt aan de personen onder de 18 jaar, maar door ouders en/of vrienden. Wij waren daarmee in overtreding en hebben hiervoor een waarschuwing en boete gekregen.
NB.: Er mag buiten de kantine en het terras geen alcohol genuttigd worden. Ook is het niet toegestaan om met glaswerk langs het veld te staan.


Vrijwilligers

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar…..omdat ze onbetaalbaar zijn!

Omdat een vereniging geen bestaansrecht heeft zonder vrijwilligers, werd ook dit afgelopen seizoen alle vrijwilligers bedankt d.m.v. een hapje en een drankje.
Wel hebben wij geconstateerd (zie ledenbestand schema) dat het dramatisch terugloopt. Hierdoor worden/ zijn er nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. scheidsrechters/ ranja beleid etc. Iets waar wij als vereniging niet aan willen, maar genoodzaakt zijn. Werven van vrijwilligers zal een aandachtspunt zijn.


Sponsoren en sponsorcommissie
De sponsorcommissie zet zich in om sponsoren te werven, maar ook om hen te onderhouden. Dit zorgt voor extra financiële middelen die we hard nodig hebben. Wij zien een stabiele inkomstenstroom, daar zijn wij zeer dankbaar voor. Dankzij onze sponsoren lopen al onze teams er allemaal weer netjes bij.
Ook de Club van 100 heeft het afgelopen jaar de vereniging ondersteund in de vorm van financiering van aankopen en/ of het sponsoren/ organiseren van evenementen, zoals: voetbalquiz, bingo, klaverjassen. Vorig jaar is reeds te kennen gegeven dat hierin een daling van leden is. Door actief de Club van honderd komend jaar onder de aandacht te brengen, gaan we weer voor een groei van het ledenaantal.


Tot slot
Zoals in het voorwoord reeds benoemd is, is het onmogelijk om alle gebeurtenissen en feiten te vermelden in een paar pagina’s. Mocht u belangrijke feiten missen, laat het ons weten. Het Hoofd- en Jeugdbestuur zijn ook in het seizoen 2017/2018 voornemens optimale sportcondities voor zowel jeugd als senioren te creëren. Ook u kunt hierin bijdragen door onze vereniging positief te promoten middels uw gedrag op het veld en langs de lijn (ook bij uitwedstrijden).


Oktober 2017

Namens het bestuur van de v.v. Hees
R. N. van Beek- Reumer, secretaris

Nieuwsoverzicht

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Geplande activiteiten

Verjaardagen

Teamwear Shop
Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Reto Internetburo [kopie]
Massop/Tans [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Singel
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Koenen Intern Transport B.V.
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Covebo
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Timmerbedrijf Tans
Van Asch Infrastructuur [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl