V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 - 2021

30 maart 2022

Een jaarverslag is een verslag over wat er in een jaar gebeurd is en wat er aan resultaten bereikt is. Dit zorgt voor
transparantie en een stuk betrokkenheid. Graag willen wij u hierin meenemen.


Twee jaar lang heeft er geen ALV plaats kunnen vinden vanwege de pandemie en de maatregelen die het niet
toe lieten om samen te komen met grotere groepen. En juist dit is de periode geweest waarin vv Hees een
enorme ontwikkeling is doorgegaan en voortgang heeft geboekt.


Wij hebben met z’n allen de COVID-19 pandemie doorstaan. In deze periode is het realiseren van een mooi
sportcomplex werkelijkheid geworden en waar velen (leden, vrijwilligers, sponsoren .) hun steen(tje) hebben
bijgedragen. Letterlijk en figuurlijk!
 Project A- Realisatie nieuw sportcomplex  afgerond
 Project B – kunstgrasveld  afgerond
 Project C- entree  loopt - hier zijn we nog druk mee bezig. Uiteraard stellen wij iedereen op de
    hoogte, indien er belangrijke veranderingen zijn, via de website, social media, en dergelijke


Het jaar 2020 zou in het teken staan van het 70-jarige jubileum voor de vv HEES. De voorbereidingen voor een
knalfeest waren al volop aan de gang, maar helaas werd op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in
ons land. Door de aanhoudende pandemie, heeft het feest nooit plaats mogen vinden. Dit geldt ook voor alle
overige feestelijkheden die in de planning stonden. Uiteraard zal alles nog gevierd worden, dit alles zal
gecommuniceerd worden als hier weer de tijd en gelegenheid voor is.


VV HEES werd gemeentewinnaar van de verkiezing Club van het Jaar 2021. Deze titel is een bekroning op al het
werk wat onze vrijwilligers en sponsoren maandenlang hebben verzet voor het realiseren van onze prachtige
nieuwe accommodatie. Met trots mogen we een jaar lang deze titel uitdragen voor de Gemeente Soest.


Om de financiële stromingen goed in te richten is in september 2021 ClubCollect geïntroduceerd. Dit maakt dat
de basis voor het innen van de contributiegelden goed is ingericht. De penningmeester wordt ondersteund bij
het opvolgen van de betalingsherinneringen versturen, indien de betaling uitblijft.
Het voor de leden altijd nog een eigen keuze blijft om automatisch af te laten schrijven (in 2 delen), maar ook de
mogelijkheid heeft de contributie in een keer te voldoen via IDEAL. Ook hierin gaan we mee met onze tijd.


Wij mogen terugkijken op een seizoen waarin nog coronamaatregelen van kracht waren. Even een kleine greep
uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Uiteraard kunnen we niets alles uitlichten.


Alle jeugdteams speelden het hele seizoen, wanneer dit mogelijk was, hun partijtje voetbal.
Waarbij we van iedereen aanpassingsvermogen hebben gevraagd. Denk aan de kleedkamers die verplicht dicht
moesten en ouders niet mochten komen kijken bij de training en/ of wedstrijden.
Dank aan iedereen die hieraan gehoor heeft gegeven en we toch, waar mogelijk was, onze kinderen en zelf nog
een balletje konden trappen.


Een woord van dank aan de trainers, leiders, supporters en ouders die voor het vervoer van en naar de
wedstrijden zorgden is hier meer dan op zijn plaats.


En de MO19-1 is overgegaan naar Dames1, hierdoor zijn zij op de zaterdag te komen spelen en vallen zij nu
onder de senioren. Dit maakt een verschuiving in het ledenbestand (zie schema Ledenbestand)


Hees 1 heeft nog een aantal maal een derby mogen spelen, waaronder tegen VVZ’49. Hier werd een inschrijving
voor georganiseerd, zodat wij ons aan de aantallen konden houden met betrekking tot de destijds geldende
maatregelen. Voor degene die hier niet persoonlijk bij aanwezig konden zijn werd de wedstrijd live’ gestreamd,
zodat een ieder die wilde kijken, dit kon. Hetzij persoonlijk aanwezig of via beeldscherm.


Traditioneel worden er gedurende het seizoen altijd een groot aantal activiteiten voor zowel de jeugd als
senioren georganiseerd. Waar mogelijk was hebben activiteiten plaatsgevonden en vroeg het veel flexibiliteit
van de activiteitencommissie/ trainers/ leiders en tevens hoofdbestuur om hier een juist en wijs besluit in te
nemen.

De laatste training op de ‘oude velden’ van Hees, werd afgesloten door golfslagwedstrijd en keken we uit naar het nieuwe kunstgrasveld. De JO13 een feestelijke afsluiting heeft gehad in Overhees bij leider Maarten van der Meer, picknick in de tuin. Vanwege de aanleg van de velden bij VV Hees.

De website van Hees is sinds 2018 vernieuwd en wordt goed bezocht. Waar nu de aandacht bij ligt is het digitaliseren van het inschrijfformulier voor nieuwe leden. We hopen dat dit komend seizoen ingeregeld te hebben.

Vertrouwenspersoon
Gedurende het afgelopen seizoen werd er geen enkele maal een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging bij de heer J. van Oldenbeek en mevrouw P. Rijnja. Voor de contactgegevens verwijzen wij jullie naar de website.

Bestuur
Het Hoofdbestuur (bestaande uit Voorzitter, Vice- voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Jeugdcommissie, Sponsorcommissie en Technische zaken Senioren vergaderd maandelijks met als hoofdtaak de vereniging in goede banen te leiden. In de tussenliggende corona periode heeft er verschuiving van taakverdeling plaatsgevonden in het hoofdbestuur, zodat de continuïteit geborgen bleef.
Gaby Willemstein is toegetreden in de jeugdcommissie.

Duidelijkheid creëren wij door goede spelregels en een goede speelwijze. Beide onderdelen komen terug in het handboek van Hees, in te zien via de website. We beschrijven hoe de structuur van voetbalvereniging Hees er uit ziet, maar ook zeggen we wat over de speelwijze. Dit laatste komt vooral terug in het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’. Met het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’ willen we voorkomen dat de leden van voetbalvereniging Hees het gevoel krijgen dat we met een wijsvingertje iedereen vertellen wat wel en niet mag. Wat we willen bereiken is dat voetbalvereniging Hees die club blijft die het is en waar we met veel plezier komen om plezier te beleven aan onze sport, voetbal. Het handboek zal, met de vele wijzigingen, opnieuw onder de loep genomen worden. Vanwege de nieuwbouw is het bijwerken van het handboek uitgebleven en zal er komend jaar deze weer actief onder de aandacht zijn. En uiteraard is het bestuur druk, in samenwerking met de gemeente Soest en ASR met het realiseren van een mooi entree bij vv Hees.

Ledenbestand

Er heeft een verschuiving in ledenaantal gezeten, want VR18+ is om gegaan naar Dames1 en behoort nu tot de senioren. En in het jaar 2021 is de H30+ in het leven geroepen.

Trainers
Het is een bewogen jaar geweest en met veel vraagtekens Toch hebben alle trainers zo goed als mogelijk de training verzorgd. En wat waren de spelende leden dankbaar. Mooi om te zien dat ondanks alles, de opkomst hoog was.
 

Kantine
De omzet van de kantine is en blijft de ’levensader’ van onze vereniging. En wat een mooie nieuwe kantine is gerealiseerd! De uitbreiding van een extra tap en meer bewegingsruimte gaat veel werkplezier geven. Hierdoor zal de bar optimaler werken en zal zijn vruchten afwerpen tijdens piekdagen, bijvoorbeeld bij een thuiswedstrijd van een derby.
 

Onze dank gaat uit naar het vaste team van de kantine en al die vrijwilligers die assisteren om leden en bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien. Zoals in 2018 ook kenbaar is gemaakt, houden we de jaarlijkse indexatie aan voor een juiste doorvoering van prijsverhoging.

Op maandagavond en woensdagavond is de kantine niet open. Wij begrijpen ook dat dit geen visitekaartje is, maar dit noodzakelijk is vanwege geen invulling van barpersoneel. Er is nog veel behoefte aan aanwas voor kantine- en keukenpersoneel. Dit maakt dat er een juiste bezetting kan zijn en niet altijd dezelfde vrijwilligers gevraagd en/ of ingezet worden.

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar…..omdat ze onbetaalbaar zijn! Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder vrijwilligers. Wij hebben geconstateerd (zie ledenbestand schema) dat het aantal vrijwilligers weer oploopt, waar wij erg blij mee zijn. Toch nog niet alle functies ingevuld kunnen worden en zo ook het werven van vrijwilligers een aandachtspunt zal blijven zijn, denk aan kantine personeel.
 

Sponsoren en sponsorcommissie en Club van Honderd
De sponsorcommissie zet zich in om sponsoren te werven, maar ook om hen te onderhouden. Dit zorgt voor extra financiële middelen die we hard nodig hebben. Wij zien een stabiele inkomstenstroom, daar zijn wij zeer dankbaar voor. Dankzij onze sponsoren lopen al onze teams er allemaal weer netjes bij. Wij hebben 2 nieuwe hoofdsponsors mogen introduceren Bouwbedrijf Van den Hengel BV en Loodgieters- en Verwarmingsbedrijf Reijerse BV. En hebben DMF en ’t Vaarderhoogt bedankt voor hun bijdrage de afgelopen jaren.

Ook de Club van 100 heeft het afgelopen jaar de vereniging ondersteund in de vorm van financiering van aankopen, denk daarbij aan de mooie picknick tafels en de plafond systeemplaten in de kantine om het geluid beter te reguleren. Gaandeweg melden zich er weer nieuwe leden aan en blijft dit een begrip binnen de vereniging.

Tot slot
Zoals in het voorwoord reeds benoemd is, is het onmogelijk om alle gebeurtenissen en feiten te vermelden in een paar pagina’s. Mocht u belangrijke feiten missen, laat het ons weten. Het Hoofd- en Jeugdbestuur zijn ook in het seizoen 2021/2022 voornemens optimale sportcondities voor zowel jeugd als senioren te creëren. Ook u kunt hierin bijdragen door onze vereniging positief te promoten middels uw gedrag op het veld en langs de lijn (ook bij uitwedstrijden).

Maart 2022

Namens het bestuur van de v.v. Hees
R. N. Reumer, secretaris

Nieuwsoverzicht

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Reijerse [kopie]
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Marc Westerveld
TB Betonboring
Hil-Trade
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Van Asch Infrastructuur [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]
Covebo
Wiersma
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Broek en Bosch
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Reto Internetburo [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl