V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

PERSBERICHT GEMEENTE SOEST AANBESTEDING NIEUWE KLEED-/ CLUBACCOMMODATIE VV HEES

20 mei 2020

De Gemeente Soest en voetbalvereniging vv Hees hebben afspraken gemaakt over een nieuw te realiseren kleed-/clubaccommodatie én een kunstgrasveld voor vv Hees. Er is nu voortvarend doorgepakt en de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe accommodatie is inmiddels gestart. De planning is om in juli van dit jaar te beginnen met de nieuwbouwwerkzaamheden. Vrijwilligers van vv Hees zijn inmiddels begonnen met de nodige voorbereidingen van de nieuwbouw. Er wordt vanuit gegaan dat de bouwwerkzaamheden circa een jaar duren.

Zelfwerkzaamheid vv Hees
De afspraken die gemaakt zijn gaan over de bijdrage die de vereniging zelf gaat leveren ten aanzien van de (bouw)werkzaamheden. Vrijwilligers van de vereniging willen de aannemer die straks het nieuwe kleed-/clubgebouw gaat bouwen, helpen met allerlei (bouw)werkzaamheden.
De wens van het bestuur van vv Hees was om in principe zelf de nieuwe kleed- /clubaccommodatie te realiseren. Dit in het kader van een zogenaamd Right to Challenge.
De invulling van deze Right to Challenge die vv Hees voor ogen had paste onvoldoende bij de spelregels waarmee een gemeentelijke overheid te maken heeft. Hees kon zich op haar beurt minder goed vinden in de invulling die de gemeente aandroeg. Partijen zijn blijven doorpraten en hebben nu een invulling gevonden waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Toekomstbestendig sportgebouw
Het oude kleed-/sportgebouw van vv Hees is meer dan 50 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. De vereniging heeft zelf het nieuwe ontwerp van het sportgebouw opgesteld dat weer voldoet aan de eisen van deze tijd. De gemeente blijft eigenaar van het nieuwe gebouw en partijen hebben het voornemen om het nieuwe sportgebouw gasloos te realiseren.
De aanbesteding om te komen tot een aannemer die het nieuwe sportgebouw moet gaan bouwen is inmiddels gestart. De gemeente verzorgt het aanbestedingsproces. De aanbestedingsstukken zijn in nauw overleg met vv Hees tot stand gekomen. De vergunning voor de nieuwbouw is inmiddels verleend. De planning is om in juli van dit jaar te beginnen met de nieuwbouwwerkzaamheden.
Vrijwilligers van vv Hees zijn inmiddels begonnen met de nodige voorbereidingen van de nieuwbouw. Er wordt van uitgegaan dat de bouwwerkzaamheden circa een jaar duren. Het nieuw te realiseren sportgebouw komt naast het huidige sportgebouw. Als het nieuwe sportgebouw klaar is, kan het oude sportgebouw gesloopt worden. Op deze plek kan dan een kunstgrasveld gerealiseerd worden.

Kunstgrasveld
De besparing die gerealiseerd wordt door de inzet van de vrijwilligers van vv Hees wordt aangewend om een kunstgrasveld voor vv Hees te realiseren in de zomer van 2021. Voetbalvereniging vv Hees is straks de enige voetbalvereniging in de gemeente Soest die niet de beschikking heeft over een kunstgrasveld. Deze ongelijkheid wil wethouder Harrie Dijkhuizen gaan oplossen.

Wethouder Dijkhuizen: “Ik ben blij dat we samen tot deze overeenkomst zijn gekomen. We hebben immers een gezamenlijk doel; het realiseren van een kunstgrasveld Verder heb ik veel bewondering voor al die vrijwilligers die hun armen uit de mouwen willen steken en willen helpen bij de nieuwbouw!”

Ed Knies, voorzitter vv Hees: “De overeenkomst die we nu in gezamenlijkheid hebben opgesteld doet recht aan het proces dat we in al die jaren hebben doorlopen. Ook vv Hees is blij met dit resultaat. En hoe mooi is het om met eigen inzet een gebouw neer te zetten. Een gebouw dat tot in de verre toekomst een ‘thuis’ voor velen zal zijn.
We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan”

Breed investeren in toekomstbestendige buitensport
Met het realiseren van een nieuwe kleed/-clubgebouw voor vv Hees vult het college een belangrijke pijler in van het “Bosstraat-besluit” van de gemeenteraad van vorige jaar. Onderdeel van dit besluit is naast het realiseren van een nieuwe kleed-/clubaccommodatie voor vv Hees het aanleggen en renoveren van (kunstgras)velden aan de Bosstraat. Sinds 18 mei jl. zijn deze aanlegwerkzaamheden gestart. De laatste pijler is het realiseren van extra parkeerplaatsen en het verplaatsen van de ingang van honk- en softbalvereniging de Knickerbockers om de verkeersstromen aan de Bosstraat en omgeving beter te kunnen reguleren.

Nieuwsoverzicht

Sponsors

Marc Westerveld
Kuyer Sloopwerken
Reijerse [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
TB Betonboring
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Wiersma
Broek en Bosch
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Covebo
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Hil-Trade
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl