V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Jaarverslag seizoen 2018-2019

13 november 2019

Een jaarverslag is een verslag over wat er in een jaar gebeurd is en wat er aan resultaten bereikt is. Dit zorgt voor transparantie en een stuk betrokkenheid. Graag willen wij u hierin meenemen.

 

Eindelijk is er uitspraak gekomen vanuit de gemeenteraad dat mogen verbouwen! Het heeft even geduurd en ons geduld wordt beloond.

Het afgelopen jaar is er een team opgezet voor de voorbereidingen- de kwartiermakers. Zij hebben met zeer regelmaat bij elkaar gezeten om alles voor te bereiden, om zo beslagen ten ijs te komen. Zo heeft er inmiddels een tussentijdse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden met betrekking tot de nieuwbouw. Hierin is inzicht gegeven in waar we staan en is leden de mogelijkheid gegeven mee te denken in dit geheel. Want dat is onze basis waaruit we denken, we doen alles met elkaar. Achter de schermen gaat alles gestaag door.

Uiteraard stellen wij iedereen op de hoogte via de website, clubkrant en dergelijke.

 

Wij mogen terugkijken op een goed seizoen en trots zijn op onze spelers. Hieronder een kleine greep uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Uiteraard kunnen we niet alles uitlichten.

 

Alle jeugdteams speelden het hele seizoen niet onverdienstelijk en wonnen regelmatig hun partijtje voetbal. Tevens hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden door het seizoen heen.

 

  • Het vertrek van Harold Valkenburg en de komst van Rob van Garderen.

 

  • Harold heeft een mooi afscheid gehad, dank voor degene die hieraan hebben meegewerkt.

 

  • JO19-1 Najaarskampioen 3e klasse en ook nog eens Voorjaarskampioen in de 2e klasse, proficiat mannen!

 

  • JO17-1 Najaarskampioen, zonder verlies punten.

 

Een woord van dank aan de trainers, leiders, supporters en ouders die voor het vervoer van en naar de wedstrijden zorgden is hier meer dan op zijn plaats.

 

Traditioneel werden er gedurende het seizoen een groot aantal activiteiten voor zowel de jeugd als senioren georganiseerd. Hierin hebben we een betere verdeling gemaakt en waren de activiteiten goed bezocht.

 

Vertrouwenspersoon

Het afgelopen jaar is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon en inmiddels heeft Pamela Rijnja er al een seizoen op zitten als vrouwelijk vertrouwenspersoon. Job en Pamela hebben zich afgelopen seizoen (weer) bijgeschoold, om zo – indien er beroep op hen wordt gedaan- juist te kunnen handelen.

 

Bestuur

Het Hoofdbestuur (bestaande uit voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid hoofd jeugdcommissie, bestuurslid sponsorcommissie en bestuurslid technische zaken senioren) vergadert maandelijks met als hoofdtaak de vereniging in goede banen te leiden. 

 

Duidelijkheid creëren wij door goede spelregels en een goede speelwijze. Beide onderdelen komen terug in het handboek van Hees, in te zien via de website. We beschrijven hoe de structuur van voetbalvereniging Hees er uit ziet, maar ook zeggen we wat over de speelwijze. Dit laatste komt vooral terug in het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’. Met het hoofdstuk ‘Normen en Waarden’ willen we voorkomen dat de leden van voetbalvereniging Hees het gevoel krijgen dat we met een wijsvingertje iedereen vertellen wat wel en niet mag. Wat we willen bereiken is dat voetbalvereniging Hees die club blijft die het is en waar we met veel plezier komen om plezier te beleven aan onze sport, voetbal.

Er is gekozen een aantal jaar geleden voor het waarschuwingssysteem/ gele- kaarten systeem, dit is, omdat wij geen geweld tolereren. Het afgelopen seizoen heeft het hoofdbestuur 3 meldingen moet behandelen en hierbij een passende sanctie uitgegeven. 

En uiteraard is het bestuur druk, in samenwerking met de gemeente Soest, met de toekomstplannen voor v.v. Hees. 

 

Jeugdcommissie

Vorig jaar spraken wij nog over dat de aanwas van onderaf niet genoeg was. Er wordt veel door de activiteitencommissie georganiseerd, dit is terug te zien in het ledenaantal (totaal)! Afgelopen jaar is het ‘Voetjebal’ opgezet en met groot succes. Er zijn weer veel nieuwe asparant spelers actief op de vroege zaterdagochtend.

En er met regelmaat ook een voetbalclinic georganiseerd wordt. Al deze acties allemaal met groot succes.

 

Ledenbestand

   

Sept. 2015

 

Sept. 2016

 

Sept. 2017

 

Sept. 2018

 

Sept. 2019

Senioren

79

67

59

56

57

Jeugd

135 *

134 *

119*

113*

110*

35+ en 45+

-

25

32

30 (15/15)

31 (16/15)

leden/

Leiders/

vrijwilligers

 

83

 

44

 

61

 

114

 

126

Niet spelend lid (jeugd en senioren

 

-

 

-

 

-

 

-

 

23

Totaal

297*

270*

271*

313*

347*

            * exclusief kabouters – 2019: 6 spelers

 

Trainers

Er zijn aardig wat wijzigingen geweest bij de trainers, hierbij een kleine greep:

  • Rob van Garderen selectie trainer Hees1

  • Assistent trainer Hees 1, Timo Timmer

  • Assistant trainer Hees2, Sander Gommesbach

  • Roel Roest traint de dames 35+

 

Kantine

De omzet van de kantine is en blijft de ‘levensader’ van onze vereniging. Onze dank gaat uit naar het vaste team van de kantine en al die vrijwilligers die assisteren om leden en bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien.

 

Afgelopen seizoen hebben het niet voor elkaar gekregen om de kantine bemand te krijgen op de maandagavond en woensdagavond. Wij begrijpen ook dat dit geen visitekaartje is, maar dit noodzakelijk is vanwege geen invulling van barpersoneel. Indien zich iemand wilt inzetten, vernemen wij dat graag.

 

Ook afgelopen jaar zijn er een aantal zaterdagen geweest dat er een zanger was georganiseerd, wat voor Hees een gezellige aangelegenheid was en daardoor de inkomsten voor de vereniging aangenaam verhoogd werden. Vanwege dit succes, zal dit ook komend jaar op de activiteitenagenda staan.

 

Toch merken wij op dat er niet altijd gehoor wordt gegeven aan het regelement en is herhaling hiervan belangrijk, dus:

Er mag buiten de kantine en het terras geen alcohol genuttigd worden. Ook is het niet toegestaan om met glaswerk langs het veld te staan.

 

Vrijwilligers

 

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar…..omdat ze onbetaalbaar zijn!

Omdat een vereniging geen bestaansrecht heeft zonder vrijwilligers, werd ook dit afgelopen seizoen alle vrijwilligers bedankt door middel van een hapje en een drankje.

Wel hebben wij geconstateerd (zie ledenbestand schema) dat het weer oploopt, waar wij erg blij mee zijn. Toch nog niet alle functies ingevuld kunnen worden en zo ook het werven van vrijwilligers een aandachtspunt zal blijven zijn.

 

Sponsoren en sponsorcommissie en Club van Honderd

De sponsorcommissie zet zich in om sponsoren te werven, maar ook om hen te onderhouden. Dit zorgt voor extra financiële middelen die we goed kunnen gebruiken en ons als club erg gezond maken. Wij zien een stabiele inkomstenstroom, daar zijn wij zeer dankbaar voor. Dankzij onze sponsoren lopen al onze teams er allemaal weer netjes bij.

Ook de Club van 100 heeft het afgelopen jaar de vereniging ondersteund in de vorm van financiering van aankopen en/ of het sponsoren/ organiseren van evenementen, zoals: voetbalquiz, bingo, klaverjassen. Voor de leden een fantastisch dag werd georganiseerd Soest bezichtigen op de fiets aansluitend met een heerlijke BBQ. Het was weer een geslaagde dag. Gaandeweg melden zich er weer nieuwe leden aan en blijft dit een begrip binnen de vereniging.

Het ledenbord is onlangs vernieuwd, wat zal dat mooi staan in het nieuwe complex.

 

Tot slot

Zoals in het voorwoord reeds benoemd is, is het onmogelijk om alle gebeurtenissen en feiten te vermelden in een paar pagina’s. Mocht u belangrijke feiten missen, laat het ons weten. Het hoofd- en jeugdbestuur zijn ook in het seizoen 2018/2019 voornemens optimale sportcondities voor zowel jeugd als senioren te creëren. Ook u kunt hierin bijdragen door onze vereniging positief te promoten middels uw gedrag op het veld en langs de lijn (ook bij uitwedstrijden).

 

Oktober 2019

 

Namens het bestuur van v.v. Hees

Rolinka Reumer, secretaris 

Nieuwsoverzicht

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

't Vaarderhoogt [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Hil-Trade
Reto Internetburo [kopie]
Broek en Bosch
Marc Westerveld
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Wiersma
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Van Asch Infrastructuur [kopie]
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Reijerse [kopie]
Covebo
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
TB Betonboring
Benzinestation en autoverhuur de Birkt

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl