V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees
Covid 19 maatregelen - De wedstrijden van de jeugd gaan op zaterdag gewoon door. De kantine is op zaterdag (inclusief terras) open en toegankelijk,na een geldige QR-controle, tot 17:00 uur. Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het verplaatsen in de kantine.  Doordeweeks is de kantine tot nader order dicht. Van de kleedkamers kan alleen gebruik worden gemaakt na uitvoeren van de coronacheck door de trainers. Na 17.00 uur is het complex gesloten en zullen er geen trainingen meer plaatsvinden. Zie verdere info bij nieuwsbericht corona maatregelen. 
Aangepaste trainingstijden 08 t/m 012 - De maandagmiddag training vervalt voor de 08 tot en met 012. De woensdagmiddag training is vervroegd naar 15 30-16.45/17.00 uur. De kabouters blijven op hetzelfde tijdstip trainen: 15.30-16.15 uur

Lidmaatschap Voetbalvereniging Hees

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen in overleg een paar keer gratis en vrijblijvend komen trainen voordat zij besluiten of ze lid worden van v.v. Hees. Heb je vriend(inn)en, buurtkinderen, klasgenoten of andere bekenden die wel bij v.v. Hees willen komen voetballen? Aarzel dan niet en neem hen mee naar de training.

Aanmelden, opzeggen en overschrijven

Gegevens van de ledenadministratie: Yvonne Hartman, Jan Steenlaan 33, 3764 WP Soest, ledenadministratie@vv-hees.nl, 06-25398315

Aanmelden

Aanmelding als lid van v.v. Hees gebeurt door het aanmeldingsformulier (te verkrijgen in de bestuurskamer van Hees of hier op de website) af te leveren bij of te sturen naar de ledenadministratie of in de bestuurskamer in het bakje van Yvonne Hartman te leggen.

NB: Denk ook aan het toestemmingsformulier!

Aanmeldingsformulier Voetbalvereniging Hees

Let op:

  • Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet één van de ouders of verzorgers ondertekenen.
  • Ben je 16 jaar of ouder, dan moet je een kopie van een legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) bijsluiten.
  • Ben je 11 jaar of ouder, dan moet je een pasfoto bijsluiten voor de spelerspas.

Kom je van een andere vereniging, bekijk dan hieronder bij 'Overschrijven naar Hees' wat je moet doen.

Het lidmaatschap van Hees wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt zonder schriftelijke opzegging (vóór 31 mei) automatisch verlengd. Het voetbaljaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren. Opzeggen voor het nieuwe seizoen doe je door vóór 31 mei een mail met opzegging te sturen naar de ledenadministratie ledenadministratie@vv-hees.nl of naar het secretariaat secretariaat@vv-hees.nl. Mondeling of schriftelijk opzeggen via de leider/coach, de trainer of een bestuurslid geldt niet als een geldige manier van opzeggen. Als je na 31 mei opzegt, ben je de contributie van het volgende jaar nog verschuldigd.

Overschrijven naar of van Hees

Als je je bij een voetbalvereniging aanmeldt en je speelt nog bij een andere vereniging (of je hebt daar ooit in de afgelopen vijf jaar gespeeld), dan moet er een verzoek tot overschrijving worden ingediend bij de KNVB. Dit verzoek moet uiterlijk op 15 juni bij de KNVB binnen zijn; graag tijdig aangeven dat je je wilt laten overschrijven naar of van Hees i.v.m. afhandeling/verzending naar KNVB.

Wat moet je doen om een overschrijvingverzoek in te dienen?

  1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode (Bij Hees geldt dat je nog wel een overschrijvingsformulier moet invullen en inleveren bij Yvonne Hartman).
  2.  De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
  3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging, per 1 juli 2016 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).

Contributie

De verschuldigde contributie bedraagt op jaarbasis (de periode van 1 juli tot en met 30 juni):

Senioren € 220,00
Junioren (13 t/m 17 jaar) € 185,00
Pupillen (7 t/m 12 jaar) € 155,00
Kabouters (4 t/m 6 jaar) € 85,00
Niet-spelende leden € 115,00
Donateurs € 25,00

Nieuwe leden geven bij aanmelding een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie in twee termijnen. De automatische afschrijving van de rekening vindt plaats ongeveer eind augustus en januari (of op een ander tijdstip bij aanmelding in de loop van het seizoen).

Er zijn ook leden die nog betalen per factuur. De factuur met het verzoek tot betaling wordt in week 35 toegestuurd.

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Teamwear Shop
Zonder respect geen voetbal

Sponsors

GreenPrint Buildings
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
Covebo
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Timmerbedrijf Tans
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Wiersma
Van Asch Infrastructuur [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]
Hil-Trade
Reijerse [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl