V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees
Kantine - Kantine is as zaterdag 22 februari en 29 februari geopend vanaf 13.00uur.

Bericht vanuit de gemeente

22 maart 2019

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase

 

vrijdag 22 maart 2019

 

De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving. Dit heeft een voorkeursoplossing opgeleverd waarvan het college denkt dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen en past binnen de politieke kaders. De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen.

Sport

Het voorkeursmodel voor de sport zoals dat nu besproken wordt, stelt op basis van verschillende analyses voor om een voetbalveld van vv SEC om te vormen naar een hockeyveld ten behoeve van hockeyvereniging MHC. Voorstel is om het hoofdveld van vv SEC, dat nu een natuurvoetbalveld is, om te vormen naar een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen in principe het hele jaar door gebruikt worden. In dit voorkeursmodel krijgt de hockeyvereniging er dus een extra veld bij. De hockeyvereniging heeft al jaren een tekort aan hockeyvelden. Met deze omzetting wordt dit tekort verminderd.

Bij dit voorkeursmodel voor de configuratie van de sportvelden wordt in de plannen uitgegaan van renovatie van de kleedkamers van vv SEC en nieuwbouw van de kleed-club accommodatie van vv Hees. Daarnaast verkennen we samen met vv Hees de mogelijkheden om een nieuw kunstgrasveld te realiseren.

Voorkeursmodel (concept), zie foto.

 

Verkeer

Om de huidige ervaren verkeer- en parkeerproblematiek aan de Bosstraat te verminderen wordt ingezet op het realiseren van twee grote nieuw centrale parkeerplaatsen (in het model in het blauw weergegeven). Het huidige parkeerterrein bij SO Soest wordt hiertoe vergroot. Daarnaast is het idee om bij AV Pijnenburg een parkeerplaats te realiseren. Deze parkeerplek kan dan gebruikt worden voor de bezoekers van atletiekvereniging AV Pijnenburg en van honk- en softbalvereniging De Knickerbockers. Via een nieuw te creëren ingang via de Wieksloterweg zal het sportpark van De Knickerbockers dan te bereiken zijn.

Gesprekken met sportverenigingen en buurt

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de betrokken sportverenigingen over het hierboven weergegeven concept voorkeursmodel en bijhorende uitgangspunten.

Ook wil de gemeente graag van direct omwonenden van de Bosstraat weten wat zij van het voorkeursmodel vinden. Op woensdagavond 27 maart organiseert de gemeente daarom een inloopavond voor de buurtbewoners om de plannen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Vervolg

De input uit de gesprekken met de betrokken sportverenigingen en de informatieavond voor de buurt betrekt het college bij zijn besluitvorming over een voorkeursmodel. De huidige planning is erop gericht dat het college dit besluit op 9 april a.s. neemt. Daarna biedt het college dit voorstel aan de gemeenteraad aan om het vast te stellen. Behandeling van de voorstellen door de gemeenteraad is voorzien op 16 (opiniërend) en 23 mei (besluitvormend). Als de gemeenteraad instemt met het voorkeursmodel dan wordt dit model nader uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht

Sponsors

Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Koenen Intern Transport B.V.
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Reto Internetburo [kopie]
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Walet [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]
Timmerbedrijf Tans
Massop/Tans [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl