V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Uitnodiging en agenda ALV - voor leden!

12 november 2018

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Hees

Het bestuur van de v.v. Hees nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) die zal worden gehouden op:

Maandag 19 november 2018

Aanvang: 19.45 uur, start om 20.00 uur in de kantine van de v.v. Hees

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Welkom door de voorzitter (zie toelichting)
 2. Vaststellen en goedkeuren van de notulen van de ALV van 13 november 2017 (zie toelichting)
 3. Jaarverslag van de secretaris m.b.t. het verenigingsjaar 2017/2018 (zie toelichting)
 4. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 5. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. het boekjaar 2017/ 2018
 6. Verslag en advies van de kascommissie
 7. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor 2018/ 2019
 8. Verkiezing kascommissie (zie toelichting)
 9. Ingekomen stukken en mededelingen

PAUZE

 1. Visie van het bestuur m.b.t. de toekomst van de v.v. Hees
 2. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 3. Rondvraag (zie toelichting)
 4. Sluiting van de Algemene LedenVergadering

Toelichting op een aantal agendapunten:

bij 1:  -Na opening van de vergadering stelt de voorzitter, aan de hand van de presentielijst, vast of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen.

bij 2:  -Notulen van de ALV van 13 november 2017. De notulen worden niet voorgelezen. Vaststelling en goedkeuring is voldoende.

bij 3:  -Het jaarverslag m.b.t. tot het jaar 2017/ 2018. Het verslag wordt niet voorgelezen. Vaststelling en goedkeuring is voldoende.

Bij 4: - Het bestuur draagt A. van Arnhem voor als penningmeester. R. Roest als Technische zaken. S. Rijnja als voorzitter JC.

 • Vacant: Coordinator scheidsrechters.
 • Vacant: Vrouwelijke vertrouwenspersoon
 • Vacant: Jeugdcoordinator kabouters, JO7
 • Vacant: Keeperstrainer overige JO’s
 • Vacant: vrouwen 35+ - 2e trainer

Bij 8 :  -De kascommissie, bestaande uit Jeroen Smit, Ben Kuijer en Chris Uit den Bogaard

bij 11 :  -Volgens het besluit van de ALV op 4 oktober 1993, dienen punten voor de rondvraag schriftelijk en tot een half uur voor aanvang van de ALV bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend: secretariaat@vv-hees.nl 

Uitzonderingen kunnen voorkomen naar aanleiding van op- of aanmerkingen m.b.t. agendapunten.

Nieuwsoverzicht

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

Hil-Trade
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Covebo
Reto Internetburo [kopie]
Timmerbedrijf Tans
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Wiersma
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Kuyer Sloopwerken
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
GreenPrint Buildings
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Reijerse [kopie]
't Vaarderhoogt [kopie]

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl